Group 1ProductadviseurSUMMER SALES:Ontvang 20% korting op geselecteerde artikelen.
Nederlands / néerlandaisFrans / françaisMijn AccountMijn bestellingenMijn gegevens
0
Mijn BABOR
Mijn BABORNIEUWTopsellerProductlijnenGezichtAmpullenHuidanalyseTreatmentBABORWERELDHighlights
DEELNAMEVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID ENQUETE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 1.1 Het klanttevredenheidsonderzoek wordt georganiseerd door Dr. Babor GmbH & Co. KG, Neuenhofstraße 180, D-52078 Aken (hierna "Babor" genoemd).
1.2 Het onderzoek loopt van n 01.12.2022 tot 15.12.2022.
1.3 Deelname is vrijwillig en gratis. De deelnemers (in het navolgende zijn de persoonlijke termen gelijkelijk van toepassing op personen van elk geslacht) hoeven alleen de kosten in verband met de deelname via internet te dragen (gebruiksvergoeding voor de internetverbinding).
Deelname is vrijwillig en kosteloos. De deelnemers (hierna gelden persoonlijke aanduidingen gelijkelijk voor personen van elk geslacht) dienen alleen de kosten te dragen die verbonden zijn aan deelname via internet (gebruiksvergoeding voor internetverbinding).
1.4 Deelname is onafhankelijk van de aankoop van goederen of het gebruik van diensten.
1.5 Deelname vereist het vooraf invullen van de online enquête op https://babor.typeform.com/to/wU8OMGl7, die toegankelijk is via de meegedeelde LINK.
Deelname en enquêteprocedure
2.1 Deelname is alleen mogelijk via internet en vereist deelname aan de in punt 1.5 bedoelde online-enquête.
2.2 Voor de online-enquête moet het e-mailadres van de deelnemer worden opgegeven en moet de vragenlijst worden ingevuld.
2.4 Alle personen ouder dan 18 jaar komen in aanmerking om deel te nemen.
2.5 Deelname is slechts éénmaal per persoon toegestaan. Inzendingen die meer dan eens worden geüpload, worden niet in aanmerking genomen.
2.6 Deelname via loterijdiensten, geautomatiseerde massadeelnameprocedures van derden, bureaus of andere commerciële aanbieders is niet toegestaan.
2.7 Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt Babor zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten.
Goederen
3.1 Contante betaling van de goederen of eventuele vervanging is niet mogelijk. De vordering op de goederen is niet overdraagbaar.
3.2 Eventuele belasting op de goederen wordt betaald door Dr. Babor GmbH & Co. KG.
Beperking van de aansprakelijkheid
4.1 Alle door Babor verstrekte informatie wordt zonder garantie verstrekt.
4.2 Voor zover claims door een deelnemer worden ingediend in verband met de ontvangen goederen, moeten deze, voor zover wettelijk toegestaan, rechtstreeks worden gericht tegen de fabrikant/dealer, leverancier, touroperator of andere dienstverlener. Mochten er aanspraken van Babor ter zake zijn, dan worden deze aan de betreffende deelnemers overgedragen.
4.3 In het bijzonder is BABOR niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, verstoring of verwijdering van gegevens, virussen of op enige andere wijze tijdens de deelname aan de actie, tenzij deze schade door Babor opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onverlet.
In het bijzonder is Babor niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van fouten, vertragingen of onderbrekingen in de verzending, onderbrekingen of verwijdering van gegevens, virussen of op welke andere manier dan ook bij deelname aan de actie, tenzij dergelijke schade opzettelijk is veroorzaakt of door Babor of door grove nalatigheid is veroorzaakt. De aansprakelijkheid voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onverlet.
Diverse
5.1 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, blijft geldigheid van de overige deelnemingsvoorwaarden onverlet.
5.2 Babor kan de enquête op elk moment wijzigen, opschorten of beëindigen, als dit nodig is s als gevolg van omstandigheden waarover Babor geen invloed op heeft of als dit de enige manier is om ervoor te zorgen dat de actie naar behoren kan worden uitgevoerd.
5.3 Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten.
Informatie over gegevensbescherming
Voorwaarde voor deelname aan de enquête is dat u de meegedeelde online enquête invult. De gegevens die u invoert, worden door ons gebruikt om de verzonden goederen te bepalen.
Uw toestemming omvat ook uw toestemming om per e-mail gecontacteerd te worden naar uw e-mailadres, waarmee u aan de enquête hebt deelgenomen, alsmede uw naam te vermelden bij gebruik van uw idee.
U kunt uw toestemmingsverklaring te allen tijde met toekomstige werking herroepen bij Dr. Babor GmbH& Co.KG, Neuenhofstraße 180, 52078 Aken of per e-mail aan [email protected]. Hiervoor worden geen speciale kosten (bovenop de reguliere transmissiekosten) in rekening gebracht. (Verder is deelname aan het onderzoek niet (meer) mogelijk als u uw toestemming niet geeft of intrekt.
Status: december 2022
Begin nu met de chat
Nu een e-mail schrijven
Productzoeker starten