Beslechting consumentengeschillen

Alternatieve geschillenbeslechting
BABOR doet zijn best eventuele meningsverschillen aangaande een koopovereenkomst met u in goede verstandhouding op te lossen. Bovendien is BABOR in principe niet bereid en verplicht om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting („OS- platform“), bereikbaar via de externe link: http://ec.europa.eu/odr. Het biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling eerst zonder de tussenkomst van een rechtbank op te helderen.
Onze BABOR service bereikt u via servicecenter@babor.be.