Informatie over gegevensbescherming


Informatie bescherming van persoonsgegevens

N.V. BABOR Cosmetics S.A. ("BABOR") verheugt zich over uw bezoek op onze website en in onze e-shop en uw interesse in onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijke zorg, en we willen graag dat u zich veilig voelt bij uw bezoek aan onze website. Daarom hebben we hier enkele belangrijke regels over de desbetreffende informatie samengesteld, die bij het gebruik van onze website met inachtneming van de wettelijke bepalingen op het recht van persoonsgegevens vastgesteld, verwerkt en gebruikt worden.


1. PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbaar natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Andere gegevens zullen niet met uw werkelijke identiteit in verbinding worden gebracht, zoals het aantal gebruikers van onze website of vergelijkbare samengevatte gegevens.


2. VASTSTELLING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ HET BEZOEK VAN DE WEBSITE
U kunt onze website in principe bezoeken zonder gegevens van uw persoon te verstrekken.
Onze webservers protocolleren standaard tijdelijk de contactgegevens van de gevraagde computer, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser- en besturingssysteem alsmede de website waarvan uit u ons bezoekt.
Om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website vast te stellen , gebruiken we trackingsoftware. Met deze software registreren we geen gegevens die ons uitsluitsel geven over uw persoon, wel echter het door u bij toegang op de website gebruikte IP-adres. De gegevens worden uitsluitend anoniem en samengevat gebruikt voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website. U kunt bezwaar maken tegen de instelling en het gebruik van uw IP-adres voor statistische doeleinden, doordat u telkens na de gebruikte internetbrowser „gebruiker volgen“ deactiveert.
Aanvullende persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, of ze moeten door u vrijwillig verstrekt zijn, bijv. in het kader van een enquête, voor de uitvoering van een verzoek tot informatie, voor de registratie op onze website of in samenhang met een bestelling.


3. VASTSTELLING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ REGISTRATIE, LOYALITEITSPROGRAMMA
Bij de aanmelding als geregistreerd gebruiker – in het bijzonder bij het aanmaken van een klantenaccount – registreren we aanvullende persoonsgegevens die voortkomen uit het registratieformulier op onze website. Verplichte gegevens zijn op het registratieformulier als zodanig aangeduid; zonder de verplichte gegevens is een aanmelding als geregistreerd gebruiker niet mogelijk.
We kunnen een nieuwe invoer van reeds bij de registratie verworven gegevens (speciaal voor uw identificatie) verlangen en aanvullende persoonsgegevens registreren, als u van bepaalde inhoud op onze website gebruik maakt of een bestelling plaatst. De registratie van dergelijke extra door u in te voeren gegevens wordt telkens getoond. Dit kan gebeuren door beschikbaarstelling van invoervelden, het aanklikken van keuzevelden en vergelijkbare elementen. In zoverre de extra gegevens voor het gebruik vereist zijn (noodzakelijke gegevens) zijn deze uitdrukkelijk als zodanig aangeduid. Enkele gegevens uit uw klantenaccount worden bij een eventuele bestelling in onze BABOR e-shop gebruikt.

Met het aanmaken van een klantenaccount wordt u automatisch aangemeld voor ons b.points loyaliteitsprogramma. Gedetailleerde informatie voor de omgang met uw persoonsgegevens in samenhang met het b.points loyaliteitsprogramma vindt u in de voorwaarden tot deelneming BABOR b.points loyaliteitsprogramma https://be.babor.com/service/shop/terms.


4. VASTSTELLING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ BESTELLING
U kunt in de Babor e-shop een bestelling plaatsen zonder u te registreren en zonder een klantenaccount aan te maken. In dit geval worden de vereiste gegevens opgevraagd die nodig zijn voor de afwikkeling (bijv. uw voor- en achternaam, uw factuuradres of een eventueel afwijkend afleveradres, uw e-mailadres alsook de benodigde betalingsinformatie, leveringsmodaliteiten en bestelinformatie). Verplichte gegevens zijn ook in dit geval op het bestelformulier als zodanig aangeduid; zonder de verplichte gegevens is de aanvraag van een bestelling niet mogelijk.


5. CONTROLE KREDIETWAARDIGHEID EN ADRES
Indien een bestelling in concessie wordt geplaatst, (bijvoorbeeld bij een aankoop op rekening) kunnen we de kredietwaardigheid van klanten door de informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH of de arvato infoscore GmbH (beide Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden) laten controleren. Hiervoor worden voor- en achternaam, factuur- en een eventueel afwijkend afleveradres alsmede e-mailadres versleuteld doorgegeven. Informatie over de kredietwaardigheid op basis van mathematische-statistische methode via het gebruik van adresgegevens betrekken we van de informa Unternehmensberatung GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.


6. GEBRUIK VAN COOKIES
"Cookies" zijn kleine bestanden die het ons mogelijk maken om op uw pc specifieke, op u als gebruiker, betrekking hebbende informatie op te slaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina’s vast te stellen, alsmede onze aanbiedingen voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk vorm te geven.
We gebruiken enerzijds zogenaamde "sessie cookies", die uitsluitend voor de duur van uw gebruik van één van onze internetpagina’s tussentijds opgeslagen worden. Anderzijds gebruiken we "permanente cookies", om informatie via de computer vast te houden, die bij een vervolgbezoek opnieuw worden gebruikt. Hierdoor kunnen we u een optimale gebruikershandleiding aanbieden, alsook u "herkennen" en u bij herhaald gebruik een zo gevarieerd mogelijke internetpagina en nieuwe inhoud presenteren. De inhoud van permanente cookies beperkt zich tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen, en we stellen ook geen individueel profiel over uw gebruiksgedrag op.
Het gebruik van onze aanbiedingen is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in uw desbetreffende browser het opslaan van cookies onder extra’s / internetopties deactiveren, tot bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er een cookie wordt gestuurd. U kunt cookies te allen tijde van de harde schijf van uw PC wissen (bijv. Firefox: extra’s > instellingen > gegevensbescherming > cookies tonen > cookie verwijderen / alle cookies verwijderen
Internet Explorer: extra’s > internetopties > algemene browsegegevens wissen / cookies). Let erop dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de pagina en met een beperkte gebruikershandleiding.


6.1. GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie ontstane informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het gehele IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten verbonden met het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door de juiste instelling van uw browser software; we wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie ontstane en op uw gebruik van de website betreffende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser plug-in downloadt en installeert.

We gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens uit AdWords en het double-click-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit via de advertentievoorkeuren-manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.


6.2. RECLAME
Hieronder vindt u een lijst met aanbieders, die bevoegd zijn cookies op onze website te plaatsen alsmede informatie daarover en hoe u zich passend kunt afmelden.

Categorie: reclame

Criteo (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie): doel van de Criteo cookies is targeting/retargeting van de gebruikers van onze website, om bij hun toekomstige navigatie gepersonaliseerde reclameadvertenties te tonen.
De gebruikers kunnen hun keuze ook via de volgende platformen maken: IAB Opt-Out Plattform, Network Advertising Initiative Opt-Out Plattform, Digital Advertising Alliance Plattform, die opties aanbieden om een beslissing voor alle bedrijven die op dit platform zijn geregistreerd te nemen.
Let erop, dat u na een eventuele deactivering van de kennisgeving van gepersonaliseerde reclameadvertenties van Criteo en andere reclamepartners voortaan reclameadvertenties zult ontvangen, die echter minder goed passend op uw interesses/uw surfgedrag zijn afgestemd.


7. VASTSTELLING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ DE ONLINE PRODUCTADVISEUR

We bieden op onze website de mogelijkheid om de online productadviseur te gebruiken, om op basis van antwoorden op door ons vastgestelde vragen u geschikte voorstellen bij BABOR producten te kunnen tonen.

U kunt de online productadviseur gebruiken zonder opgave van persoonsgegevens resp. zonder verbinding met uw klantenaccount. In dit geval verwerken we de door u aangegeven informatie uitsluitend anoniem, dus zonder deze te plaatsen bij uw persoon.

We bieden u bovendien de mogelijkheid uw adviesprofiel in de online productadviseur (dus de door u aangegeven informatie en de daarop gebaseerde productadviezen) bij uw klantenaccount op te slaan. Van deze mogelijkheid kunt u bij elk gebruik van de online productadviseur gebruik te maken door [klik op de overeenkomstige knop "opslaan"]. In dit geval slaan we uw adviesprofiel naar uw klantenaccount op. Wanneer u zich voor onze newsletter heeft aangemeld, nemen we uw adviesprofiel eventueel bij de keuze van geschikte, gepersonaliseerde inhoud voor de newsletter in aanmerking. We gebruiken uw opgeslagen adviesprofiel ook bij de uitvoering van ons b.points loyaliteitsprogramma in zoverre u aan dit programma deelneemt. Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de voorwaarden voor deelneming BABOR b.points loyaliteitsprogramma https://be.babor.com/service/shop/terms..

7. VERDERE VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend ten behoeve van de technische administratie van de website, ter beantwoording van uw verzoeken en voor de afwikkeling van een eventuele met u gesloten overeenkomst. We zullen de gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen opslaan en beschermen tegen de ongeautoriseerde toegang van derden.
De in het kader van de registratie verworven gegevens worden gebruikt voor uw identificatie bij de toegang op onze website en voor de beschikbaarstelling van diensten via onze website alsmede voor de optimalisatie van de inhoud van onze website.
Het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij dit voor het doeleinde van de afwikkeling van de overeenkomst vereist is (zoals bij het verzenden van de door uw bestelde goederen of bij de betalingsafhandeling) of u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. We kunnen echter met inachtneming van de toepasbare regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens een derde (bijv. IT-dienstverlener) machtigen voor de aan de voorschriften gebonden verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij aanmelding voor de newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor de newsletter afmeldt. De afmelding is te allen tijde mogelijk.


8. VEILIGHEID VAN GEGEVENS
BABOR treft alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang of ander misbruik. Zo worden uw gegevens in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor publiek. In bepaalde gevallen (bijv. bij de verwerking van login gegevens) worden uw persoonsgegevens bij de verzending versleuteld. Dit betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze server plaatsvindt met gebruikmaking van een erkend versleutelingsproces, wanneer dit door uw browser wordt ondersteund.
Creditcardgegevens worden uitsluitend opgeslagen op de server van onze dienstverlener, de Deutsche Card Services GmbH, Frankfurt/Main.
Mocht u met ons per e-mail in contact willen komen, dan wijzen we u erop dat de vertrouwelijkheid van de over te dragen informatie niet gewaarborgd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien.


9. INFORMATIE, CORRECTIE, WISSEN EN BLOKKERING
U heeft het recht te allen tijde van ons informatie over de bij uw persoon opgeslagen persoonsgegevens en de correctie van onjuiste gegevens op te vragen.
Indien u zich geregistreerd heeft in verband met een overeenkomst op onze website, kunt u uw gegevens via uw klantenaccount inzien en in bepaalde mate ook al daar corrigeren.
In overige gevallen kunt u uw wettelijke rechten ook onmiddellijk tegenover ons kenbaar maken. U kunt ons voor dit doel bereiken via de aan het einde van deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens genoemde contactgegevens.
Met inachtneming van de bepalingen voor regelgeving inzake persoonsbescherming zullen we de opgeslagen persoonsgegevens inzake uw persoon ook zonder uw toedoen wissen wanneer de kennis voor de vervulling van het opslaan beoogde doel niet meer noodzakelijk is of wanneer de opslag vanwege andere wettelijke redenen onbetrouwbaar is. In enkele wettelijk voorziene gevallen (bijv. bij wettelijke bewaartermijn) kunnen uw gegevens in plaats van gewist, geblokkeerd worden.


10. VRAGEN EN CONTACT
Bij vragen over deze informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming, die u ook in geval van het verzoek om informatie, suggesties of klachten ter beschikking staat.

e-mail: [email protected]

post: Dr. Babor GmbH & Co. KG
toezichthouder gegevensbescherming
Neuenhofstr. 180, 52078 Aachen
telefoon: +49 (0) 241 5296-152Informatie over gegevensbescherming

 

N.V. BABOR Cosmetics S.A. ("BABOR") dankt u voor uw bezoek aan onze website en e-shop en onze webshop en voor uw belangstelling voor onze producten en diensten. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens belangrijk en willen graag dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt. Daarom hebben wij hier belangrijke informatie samengevat over de gegevens die bij het gebruik van onze website worden verzameld, verwerkt en gebruikt, waarbij wij uiteraard de wettelijke voorschriften op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming in acht nemen.

1 PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS
Persoonsgerelateerde gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals bijvoorbeeld uw echte naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Niet-persoonsgerelateerde gegevens zijn daarentegen gegevens die niet met uw echte identiteit in verband kunnen worden gebracht. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het aantal gebruikers van onze website of vergelijkbare samengevatte gegevens.

2 VERZAMELEN VAN PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te hoeven opgeven.
Onze webservers registreren standaard tijdelijk de verbindingsgegevens van de opvragende computer, de webpagina's die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de webpagina van waaruit u ons bezoekt.
Om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen, maken wij gebruik van trackingsoftware. Met deze software registreren wij geen gegevens die uitsluitsel geven over u persoonlijk, maar wel over het IP-adres dat u gebruikt hebt om onze website te bezoeken. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt en samengevat voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van onze website. U kunt het registreren en gebruiken van uw IP-adres voor statistische doeleinden uitschakelen door afhankelijk van uw internetbrowser "gebruiker volgen" te desactiveren.
Verdergaande persoonsgerelateerde gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig verstrekt bijvoorbeeld bij een enquête, bij een verzoek om informatie, bij het registeren op onze website of in verband met een bestelling.

3 VERZAMELEN VAN PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS BIJ REGISTRATIE
Als u zich aanmeldt als geregistreerde gebruiker - in het bijzonder bij het aanmaken van een account - verzamelen wij verdergaande persoonsgerelateerde gegevens, die blijken uit het registratieformulier op onze website. Verplicht te vermelden gegevens zijn op het registratieformulier als zodanig aangeduid. Zonder deze verplichte gegevens kunt u zich niet als geregistreerde gebruiker aanmelden.
Wij kunnen u vragen om gegevens (in het bijzonder betreffende uw identificatie) die al bij de registratie zijn verzameld, opnieuw in te voeren en wij kunnen andere persoonsgerelateerde gegevens verzamelen als u bepaalde content op onze website gebruikt of als u een bestelling plaatst. Het verzamelen van dergelijke aanvullende gegevens die u actief invoert, is op uw scherm telkens duidelijk zichtbaar. Dat kan door het aanbieden van invoervelden, aan te klikken keuzevakjes en vergelijkbare elementen. Voor zover deze aanvullende gegevens voor het gebruik vereist zijn (noodzakelijke gegevens), zijn deze uitdrukkelijk als zodanig aangeduid. De gegevens van uw account worden bij een eventuele bestelling in onze BABOR webshop gebruikt, voor zover dit daarvoor vereist is, of u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

4 VERZAMELEN VAN PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS BIJ BESTELLING
U kunt in de BABOR webshop een bestelling opgeven zonder u te registreren en zonder een account aan te maken. In dat geval worden de gegevens die voor het verwerken van uw bestelling vereist zijn, opgevraagd (zoals uw voor- en achternaam, uw factuur- of eventueel een afwijkend afleveradres, uw e-mailadres en betalingsinformatie, leverings- en bestelinformatie). Verplichte gegevens zijn ook in dit geval als zodanig aangeduid. Zonder deze verplichte gegevens kunt u geen bestelling plaatsen.

5 CONTROLE KREDIETWAARDIGHEID EN ADRES
Als wij een bestelling reeds zonder vooruitbetaling leveren (bijvoorbeeld bij aankoop op rekening) of bij een adreswijziging, bij nieuwe klanten of in regelmatige intervallen, dan kunnen wij de kredietwaardigheid van klanten door informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH of arvato infoscore GmbH laten controleren. Hiervoor worden voor- en achternaam, factuur- en eventueel een afwijkend afleveradres en e-mailadres versleuteld doorgegeven. Kredietwaardigheidsgegevens op basis van wiskundig-statistische methoden door gebruik te maken van adresgegevens krijgen wij van informa Unternehmensberatung GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden, Duitsland.

6 GEBRUIK VAN COOKIES
"Cookies" zijn kleine bestanden waarmee wij specifieke informatie die op u, de gebruiker, betrekking heeft, op uw computer kunnen opslaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina's te bepalen en om ons aanbod voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk vorm te geven.
Wij gebruiken enerzijds zogenaamde "sessie-cookies" die uitsluitend voor de duur van het gebruik van een van onze internetpagina's tijdelijk worden opgeslagen. Anderzijds gebruiken wij "permanente cookies" om informatie over computers te bewaren waarmee onze website herhaaldelijk wordt bezocht. Hierdoor kunnen wij u een optimale gebruikersinterface aanbieden, u "herkennen" en u bij herhaaldelijk gebruik een zo mogelijk afwisselende website met nieuwe content aanbieden. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen. Wij stellen ook geen individuele profielen over uw gebruiksgedrag op.
Gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in uw browser het opslaan van cookies desactiveren, bijvoorbeeld onder desgevallend extra/internetopties, tot bepaalde websites beperken of uw browser zodanig instellen, dat u een melding krijgt als er een cookie wordt verstuurd. U kunt eventuele cookies ook altijd van de harde schijf van uw pc wissen (bv. Firefox: Extra > Opties > Privacy > individuele cookies verwijderen > Cookies verwijderen / Alle cookies verwijderen
Internet Explorer: Extra > Internetopties > Algemeen Browsergeschiedenis wissen / Cookies). Let er dan wel op dat u in dat geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de website en met een beperkte gebruikersinterface.

7 VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS
De persoonsgerelateerde gegevens die u ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij uitsluitend voor de technische administratie van onze website, voor het beantwoorden van uw vragen en voor het afhandelen van een eventueel met u gesloten overeenkomst. Wij zullen deze gegevens volgens de wettelijke voorschriften opslaan en tegen onbevoegde toegang door derden beveiligen.
De bij uw registratie verzamelde gegevens worden gebruikt om u bij een bezoek aan onze website te identificeren, om diensten via onze website aan te bieden en om de content van onze website te optimaliseren.
Als u hiervoor tevoren toestemming hebt verleend of als u hiertegen - voor zover dit volgens de wettelijke voorschriften mogelijk is - geen bezwaar hebt gemaakt, dan gebruiken wij bepaalde gegevens ook voor reclame en marktonderzoek.
Uw persoonsgerelateerde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit voor het afhandelen van de overeenkomst noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij de verzending van uw bestelling of bij de afhandeling van de betaling) of tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

8 GEGEVENSBEVEILIGING
BABOR neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgerelateerde gegevens tegen verlies, onbevoegde toegang of ander misbruik te beveiligen. Uw gegevens worden zodoende in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen (bv. bij het verwerken van login-gegevens) worden uw persoonsgerelateerde gegevens bij de overdracht versleuteld. Dat betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze servers met behulp van een erkende versleutelingsmethode plaatsvindt als dit door uw browser wordt ondersteund.
Gegevens die betrekking hebben op creditkaarten worden uitsluitend opgeslagen op de server van onze servicepartner, Deutsche Card Services GmbH, Frankfurt/Main.
Wilt u met ons via e-mail contact opnemen, let er dan op dat geheimhouding van de doorgegeven informatie in dat geval niet gegarandeerd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien.

9 INFORMATIE, CORRIGEREN, WISSEN EN BLOKKEREN
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens van uzelf en te vragen onjuiste gegevens te corrigeren.
Als u zich in verband met een overeenkomst op onze website geregistreerd hebt, kunt u uw gegevens via uw account inzien en in beperkte mate ook reeds daar zelf corrigeren.
Voor het overige kunt u wettelijke rechten ook direct jegens ons uitoefenen. Voor dat doel zijn wij te bereiken via de contactgegevens die u aan het einde van deze informatie over gegevensbescherming vindt.
Met inachtneming van de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming zullen wij de opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens van uzelf ook zonder uw toedoen wissen, als het niet meer vereist is om het doel te bereiken dat wij met de opslag daarvan beoogd hebben of als de opslag van deze gegevens op andere wettelijke gronden ontoelaatbaar is. In sommige wettelijk bepaalde gevallen (bv. bij wettelijke bewaarplichten) kunnen uw gegevens in plaats van gewist, geblokkeerd worden.

10 VRAGEN EN CONTACT
Bij vragen over deze informatie over gegevensbescherming of over het verwerken van uw persoonsgerelateerde gegevens kunt u contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Ook bij informatieverzoeken, suggesties of klachten helpt hij u graag verder (e-mail: [email protected], post: N.V. BABOR Cosmetics S.A., Siège : P.B./B.P.3, BE 4720 La Calamine, telefoon: +32 (0) 87 / 63 17 00).