Group 1ProductadviseurSUMMER SALES:Ontvang 20% korting op geselecteerde artikelen.
Nederlands / néerlandaisFrans / françaisMijn AccountMijn bestellingenMijn gegevens
0
Mijn BABOR
Mijn BABORNIEUWTopsellerProductlijnenGezichtAmpullenHuidanalyseTreatmentBABORWERELDHighlights
Voorwaarden tot deelneming en privacyverklaring BABOR newsletter kansspel 65€ voucher Dr. BABOR GmbH & Co. KG, Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen („BABOR) organiseert in de tijd van 20-09-2021 tot 26-09-2021 een kansspel, waarbij onder alle in deze periode binnengekomen aanmeldingen voor de newsletter een BABOR voucher ter waarde van 65,00 euro voor onze e-shop (https://nl.babor.com/ / https://be.babor.com/) gewonnen kan worden („kansspel“).Voor dit kansspel gelden de volgende voorwaarden voor deelname.1. Hoe kan ik deelnemen?
Gerechtigd om deel te nemen zijn alle natuurlijke personen met de woonplaats in het Nederlands / Belgie die zich met hun e-mailadres voor de BABOR newsletter hebben aangemeld gedurende de periode van 20-09-2021 tot 26-09-2021, met uitzondering van medewerkers van Dr. BABOR GmbH & Co. KG en hun familie („deelnemer“).
De deelnemer verklaart met het drukken op de button „abonneren op newsletter“ akkoord te gaan met de huidige voorwaarden voor deelname. De deelname aan het kansspel is gratis met uitzondering van de verzendkosten die voor de deelnemer kunnen ontstaan. Er zijn geen daaruit voortvloeiende kosten aan verbonden. Met de deelname aan het kansspel is echter geen verplichting verbonden om producten te kopen en/of een beroep te doen op bepaalde prestaties (bijv. dienstverleningen). De aanmelding voor de newsletter kan te allen tijde worden herroepen. De winnaars worden onder alle deelnemers per lot bepaald. Het bepalen van de winnaars vindt plaats uiterlijk binnen zeven dagen nadat het kansspel is beëindigd.
De winnaar ontvangt aansluitend op de bepaling van de prijs bericht via het geregistreerde e-mailadres en in deze e-mail, indien nog niet opgeslagen in het klantenaccount, wordt tevens om het doorgeven van zijn postadres voor de toezending van de prijs gevraagd. Is de prijs niet te bezorgen (bijv. vanwege een verkeerd e-mailadres of verkeerde contactgegevens), dan vervalt elke aanspraak op de prijs. De prijs kan niet worden overgedragen op andere personen.
2. Wat gebeurt er met opgegeven gegevens?
Voor de deelname aan het kansspel is de opgave van persoonlijke gegevens (aanhef, voornaam en achternaam, e-mailadres) noodzakelijk. Wettelijke basis voor het gebruik van de gegevens is de toestemming volgens art. 6 paragraaf 1 a) VO (EU) 2016/679 (privacybescherming-basisregeling).
Met de deelname aan het kansspel stemt de deelnemer in met in de verwerving, de verwerking, de opslag en het gebruik van zijn verworven gegevens inzake de deelname in onderstaande omvang:
De naam en het e-mailadres alsmede in geval van het winnen van een prijs het postadres, en alle voorkomende gebruiksgegevens worden verworven en gebruikt – voor zover de deelnemer niet uitdrukkelijk in een verder gebruik (bijv. reclamedoeleinden) heeft toegestemd – ter bevestiging en verwerking van de deelname, voor het opnemen van contact met de winnaar alsmede de overige uitvoering van het kansspel alsmede de registratie voor de newsletter. Uitgezonderd hiervan zijn dienstverlenende partners die voor de verzending van de prijs en/of mededeling worden ingeschakeld. In dit laatstgenoemde geval vindt de verzending uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang plaats.
De organisator geeft geen garantie dat gegevens die elektronisch worden overgebracht, tijdens de overbrenging (bijv. via WLAN) niet door derden ingezien worden of verloren kunnen gaan en wijst hieromtrent aansprakelijkheid af.
3. Hoe kan ik mijn toestemming herroepen – recht op herroeping
De deelnemer kan de toestemming voor de verwerving, verwerking, opslag en het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor de toekomst te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat een informele e-mail aan [email protected]. Let op: vindt de herroeping plaats voor de afwikkeling van het kansspel, dan is verdere deelname uitgesloten. Bovendien vervallen mogelijke rechten op prijzen.
Via dit e-mailadres kunnen de deelnemers ook te allen tijde informatie aanvragen over de verwerving, verwerking, opslag en het gebruik van de persoonlijke gegevens alsmede eventueel herstel van de gegevens, gegevensoverdracht en het wissen van de gegevens eisen. Na een herroeping van de toestemming worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer gewist, indien er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.
Indien deelnemers van mening zijn, dat de organisator bij de verwerking van de persoonlijke gegevens in strijd handelt met bepalingen inzake privacybescherming, kunnen ze hun beklag doen bij een toezichthoudende autoriteit. Bevoegd zijn de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaat van de verblijfsplaats of werkplaats van de deelnemer of de toezichthoudende autoriteiten ter plaatse van de vermeende overtreding.
Onze uitvoerige verklaring privacybescherming inclusief de rechten van de betreffende personen kunnen hier worden geraadpleegd: https://de.babor.com/service/shop/privacy
4. Wat hebben social media kanalen te maken met het kansspel? Afstandsverklaring voor Instagram, YouTube of Facebook
Het kansspel staat niet in verbinding met Instagram, YouTube of Facebook en wordt op geen enkele wijze door Instagram, YouTube of Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd.
Voor geen enkele van de openbaar gemaakte inhoud met betrekking tot dit kansspel is Instagram, YouTube of Facebook verantwoordelijk. De ontvanger van de door de deelnemer verstrekte informatie is niet Instagram, YouTube of Facebook, maar de organisator Dr BABOR GmbH & Co. KG. Alle vragen, commentaren of klachten bij dit kansspel zijn niet aan Instagram, YouTube of Facebook te richten maar aan [email protected].
5. Wat is er verder nog belangrijk?
BABOR heeft het recht te allen tijde de voorwaarden tot deelneming en/of prijzen te veranderen. Is er een belangrijke reden aanwezig, dan heeft BABOR het recht om het kansspel zonder vooraankondiging te beëindigen of te onderbreken.
Het afbreken vanwege een belangrijke reden kan vooral dan plaatsvinden wanneer een juiste uitvoering van het kansspel vanwege technische of juridische redenen niet meer gewaarborgd is. Mochten afzonderlijke bepalingen van de voorwaarden voor deelname ineffectief zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige voorwaarden voor deelname onaangetast. In plaats van de ongeldige bepalingen komt er per geval een passende regeling die het doel van de ongeldige bepalingen het dichtst benadert. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Begin nu met de chat
Nu een e-mail schrijven
Productzoeker starten